home
English
om oss tjänster projekt kontakt länkar aktuällt  
Teknik skapar ständigt nya möjligheter. Vi kan förbättra, förenkla och utmana. Men framför allt ska det vara användarvänligt och enkelt. Det är svårare än det låter. Därför älskar vi det.

Att utforma en funktionell och lokalanpassad Audio Video-anläggning som uppfyller allas behov och budget är en process som kräver stort kunnande och erfarenhet. Vi projekterar all tänkbar Audio Video-utrustning, för allt ifrån konsertsalar till show-rum. Detta innefattar högtalarkonfigurationer anpassade efter de akustiska förhållandena, systemlösningar för ljud och bild samt detaljprojektering av ljudanläggning, inspelnings- och bildutrustning.

“Amazing acoustics with astonishing dynamics and reverberation even when amplifiers are used in productions” (chefsdirigent Hannu Koivula om konserthuset SPIRA)