home
English
om oss tjänster projekt kontakt länkar aktuellt  
Varje byggnad har sina förutsättningar. Varje kund sina önskemål. Vårt mål är att överträffa allas förväntningar. Konserthus och teatrar ställer extra höga krav på ljudisolering mellan utrymmen liksom på ljudnivåer från installationer. Vi är väl bekanta med den typen av problematik och kan, med vår erfarenhet och de program vi använder, slippa onödigt dyra lösningar. Detta ger kreativiteten större utrymme och resultatet maximeras.

Vi har även kompetens och beräkningsprogram för lågfrekventa svängningar, exempelvis avseende hoppande publik.