home
English
om oss tjänster projekt kontakt länkar aktuällt  
Kombinationen teknik och erfarenhet gör det ogripbara förståligt. Vi vill att alla ska få uppleva perfektion. Därför arbetar vi hela tiden med att förbättra vår teknik och våra hjälpmedel.

En del i vår senaste tekniska utveckling är utnyttjandet av 3D laserscanning. Med denna teknik kan vi nu vid behov göra exakta 3D-modeller av komplexa befintliga rum. Vi får med strålkastare, högtalare, textiler mm, vilka i hög grad inverkar på akustiken. Även vid nyprojektering blir det möjligt att öka detaljerna. Detta genom att inscannade element plockas in i modellerna.