home
English
tjänster
projekt
kontakt
länkar
aktuellt  
Akustikon är ett specialistteam inom Norconsult AB med ursprung i Akustikon AB, grundat 1984. Företrädesvis arbetar vi med lokaler för scenkonst, men även med andra rumsakustiskt krävande lokaler. Till exempel kyrkor, sportanläggningar och inspelningsstudior samt all offentlig miljö.

Som aktiva musiker har vi även en djupare insikt i akustikens betydelse för musikutövandet och är väl förtrogna med problematiken för musikerna på podiet.

I alla projekt vi deltar i, har vi alltid ett övergripande mål att utgå från, att lyssna och sätta sig in i kundens behov och önskemål för att därifrån åstadkomma bästa möjliga resultat utifrån tillgängliga medel och förutsättningar. Passionen ligger i att på ett funktionellt och smakfullt sätt integrera den tekniska utrustningen med den arkitektoniska utformningen.