home
English
om oss tjänster
kontakt
länkar
aktuällt

Efter att tillsammans med Gade Mortensen Akustik år 2004 ha vunnit en tävling inför ett nybygge avseende konsertstudio för BBC Symphony Orchesta, så har vi kommit att anlitas som rådgivare i ett flertal projekt, såsom nya konsertstudior i Cardiff och Manchester. Ett av projekten gällde utredning angående akustikförbättring i Mermaid Theatre, som använts som konsert/inspelningslokal för BBC Concert Orchestra, en symfoniorkseter med en bred repertoar. Eftersom ritningarna saknade det mesta av ventilationskanaler och inredning valde vi att laser-scanna av salen och utifrån det skapa en noggrann 3D-beräkningsmodell.

Tekniken att laserscanna befintliga salar innebär att vi kan få korrekta rum även där ritningar saknas eller där exempelvis krökta ytor är svåra att tolka. Vi har bland annat använt den på en så pass komplicerad sal som Grosser Musikvereinssaal i Wien med alla dess detaljer. Inga befintliga ritningar ger den detaljerade information som vi önskade. Genom att både laserscanna och beräkna samt göra akustiska mätningar har vi kunnat lära oss väldigt mycket om denna väldsberömda sal med avseende på dess akustik.