home
English
om oss tjänster
kontakt
länkar
aktuällt

Kanalhuset är det nya radio- och TV-huset i Göteborg som invigdes 2007 efter en om- och tillbyggnad av det endast fem år gamla Hasselbladhuset.

Akustikon svarade för projekteringen av alla radiostudior samt all byggnadsakustik i huset. Flaggskeppet är den stora radiostudion, som är en mulitsal som lämpar sig för såväl teater och akustisk musik som rockmusik. Detta har åstadkommits genom en rejäl takhöjd 7 – 8 m, en väl balanserad diffusion i tak och på väggar, höj- och sänkbara reflektorer samt en varierbarhet med ljudabsorberande textilier på spolar. Till den nämnda studion finns två kontrollrum placerade i var sitt hörn i studion. Det ena används i huvudsak för teater, det andra för musik.

Kanalhuset innehåller vidare ett större antal små studior, varav flera för ”självkör”. Jämfört med andra studior har de försetts med påfallande stora glasytor, vilket har ställt krav på den geometriska utformningen såväl som den akustiska behandlingen av rummen.

En annan intressant sak är de påfallande öppna redaktionerna. Till skillnad från andra öppna storrum är avskärmningen mellan arbetsplatserna minimal. Framför skrivborden finns endast en relativt liten transparent reflekterande skärm som påverkar ljudnivån vid tal så att denna hålls på en låg nivå.
 

 

//-->