home
English
om oss tjänster
kontakt
länkar
aktuällt

I ett arbete som pågått mellan 2007 och 2012 har olika studier genomförts i avsikt att förbättra podieakustiken och orkesterbalansen gentemot publiken. Studierna har genomförts både som datorsimuleringar och fullskaleprov med intervjuer av musikerna. Åtgärder har genomförts stegvis och resulterat i klara förbättringar av den redan högt uppskattade akustiken.

En svårighet har legat i det fasta och K-märkta reflektorpaketet i betong över scenen. I och med att orkestern vuxit och scenen byggts ut har förhållandena relativt reflektorn ändrats.

Vi dimensionerade nya reflektorer över de befintliga och kunde på så vis återställa balansen. Likaså fick scensidorna en ny utformning.