home
English
om oss tjänster
kontakt
länkar
aktuällt

"I have had the enormous pleasure working for years in the Västerås Concert Hall with my orchestra. Fantastic time for all involved; public, soloists, orchestra, we all knew we were privileged to enjoy music in a world class sonic environment; so warm, smooth and distinct, never unpleasant surprises." 
(Hannu Koivula, Chefsdirigent för sinfomniettan 2002 – 2011)

När Västerås Konserthus skulle projekteras önskade arkitekten rita en oval sal. För att undvika de akustiska problem detta skulle innebära fick vi honom att rita en ”skolåda” inrymd i ett ovalt hölje. Det innebar att det uppstod en volym runt om salen som vi fick möjlighet att utnyttja som expansionsvolym. Med 220 ställbara luckor, de flesta motordrivna, kan man utnyttja nämnda volym som diffusionskammare och därmed öka volymen (ca 1500 m3) och diffusionen i samband med exempelvis större orkestrar.

Bakom de nämnda luckorna finns möjlighet att rulla ned ljudabsorberande textiler och på så vis får man på ett synnerligen smakfullt sätt en kraftfull reducering av salens klang. Den kan således ändras från ca 1.8 sekunder till 1.4 sekunder och fungerar då även för all förstärkt musik inkl hårdrock.
Konsertsalen rymmer 917 sittande publik. I huset finns även en mindre sal, som blivit mycket uppskattad. Denna rymmer ca 150 personer. Huset invigdes september 2002.

Arkitekt: AROS arkitekter, Västerås.