home
English
om oss tjänster projekt kontakt länkar aktuällt  
Vi har ända sedan starten av Akustikon AB 1984 flitigt utnyttjat olika former av datorsimulering. Dessutom var vi bland de första i världen med ett egetutvecklat strålgångsberäkningsprogram – ART (Akustikon Ray Tracing). Förutom detta program utnyttjar vi idag samtliga viktiga rumsakustiska program. Allt för att förstå så mycket som möjligt av rummet. Allra viktigast är dock den erfarenhetsbank vi besitter. Tekniska resultat har inget värde om man inte kan tyda dem.