home
English
om oss tjänster projekt kontakt länkar aktuällt  
Det må gälla den geometriska formen på en lokal eller hur stor dörröppning som behövs in till scen. Vår ambition ligger i att förena funktion och bästa möjliga akustik. Därför finns vi med hela vägen i ett projekt. Vi bistår arkitekter i planeringen vad gäller utformningen av salar, vi tar fram förfrågningshandlingar och vi ger råd rörande den teatertekniska utrustningen; allt ifrån undermaskineri till notställ.

Dessutom kan vi, tillsammans med mekanisk specialist, ta fram specialutrustning för tyst drift. Likaså bistår vi med den funktionella utformningen utanför salarna, såsom inlastning, storlek på portar, närhet till vissa rum osv.